Kurs prac wysokościowych na drzewach

Szkolenie przeznaczone dla firm specjalizujących się w zabiegach pielegnacyjnych w zieleni miejskiej, parkach, obiektach zabytkowych i innych zadrzewieniach np. przydrożnych. Prowadzone przez znakomitych wykładowców i instruktorów Arborystyki, MTUiOD, specjalistów w dziedzinie pielęgnacji drzew. W ramach kursu m.in. podstawy pracy na drzewach z użyciem technik linowych (poziom A). Dla osób zaawansowanych w dziedzinie arborystyki oferujemy dodatkowo kursy sekcyjnej ścinki drzew (poziom B).

  RAZEM 21 24 45
Lp. TEMAT wykł. ćwicz. razem
1 Podstawy prawne ochrony zieleni 1 - 1
2 Zarys anatomii i fizjologii roślin drzewiastych 1 - 1
3 Podstawowe drzewa i krzewy w Polskich zadrzewieniach i ich rozpoznawanie 1 3 4
4 Zasady wykonywania cięć przyrodniczych drzew 2 1 3
5 Zasady wykonywania cieć technicznych drzew 2 2 4
6 Cięcia krzewów w zadrzewieniach miejskich 1 1 2
7 Metody, narzędzia i sprzęt pomocniczy w pielęgnacji drzew i krzewów 2 1 3
8 Najnowsze trendy w pielęgnacji drzew 1 - 1
9 Praca na wysokości – na drzewach, w świetle przepisów obowiązującego prawa 1 - 1
10 Zasady doboru sprzętu do pracy technikami linowymi na drzewach 2 3 5
11 Zasady asekuracji zbiorowej i indywidualnej 2 6 8
12 Techniki prac wysokościowych na drzewach. Techniki ratownicze 3 6 9
13 Pierwsza pomoc przedmedyczna 1 - 1
14 Podsumowanie, Egzamin 1 1 2

Warunkiem udziału w kursie jest ukończony wcześniej kurs pilarza lub pilarza drzew ozdobnych I stopnia. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy zajmują się pielęgnacją zieleni miejskiej, cięciem drzew przydrożnych, wykonywaniem cięc w parkach i zadrzewieniach. Polecany również pracownikom jednostek samorządowych i innych (np. spółdzielnie mieszkaniowe),  które zlecają i kontrolują wykonywanie prac z zakresu pielęgnacji zieleni.

W ramach kursów zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • niezbędne środki ochrony osobistej (hełmy, spodnie i nogawki antyprzecięciowe),
  • pilarki, wykaszarki, sprzęt i narzędzia pomocnicze, liny wspinaczkowe, uprzęże,
  • dojazd do powierzchni roboczej,
  • ubezpieczenie

Zapewniamy noclegi, z wyposażoną kuchnią. Dostępny catering.

! Możliwość przeprowadzenia szkoleń w każdym miejscu w Polsce !

Partnerzy