Krzysztof Popiołek

Krzysztof Popiołek – mgr inżynier Leśnik, w 1989 roku ukończył Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie. Ma za sobą kilkunastoletni staż pracy w Lasach Państwowych. Przeszedł drogę służbową od adiunkta, przez leśniczego do -przez ostatnie 8 lat pracy -inżyniera nadzoru. W ramach obowiązków, prowadził nadzór nad całością prac leśnych w nadleśnictwie oraz działalność dydaktyczną, w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”. Jeszcze w czasie studiów leśnych, w 1987r. ukończył kurs pilarzy, a następnie w 1988 roku kurs instruktorski. W 1995 przeszedł i zaliczył kurs weryfikacyjny. Od tego czasu prowadził szkolenia pilarzy. Początkowo szkolenie pilarzy było bardziej zajęciem hobbystycznym, gdyż obowiązki służbowe ograniczały mocno możliwości czasowe w tym zakresie. Od 2005 roku, po zakończeniu pracy w nadleśnictwie, szkolenie pilarzy stało się z czasem jego podstawowym zajęciem. Lata przepracowane w LP dały solidne podstawy praktyczne i zapoznanie się ze specyfiką zawodu „od podszewki”. Równolegle z pracą w Lasach, prowadził własną firmę, specjalizującą się w usługach ogrodniczych. Wykonał projekty i zrealizował kilkadziesiąt założeń ogrodowych przy instytucjach i posesjach prywatnych. W ramach działalności firmy wykonywał również prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew w trudnych warunkach, na terenach zurbanizowanych. Doświadczenie nabyte zarówno w pracy zawodowej jak i w związku z prowadzeniem firmy, zaowocowało zdobyciem rozległej wiedzy, którą chce i potrafi się dzielić w czasie prowadzonych szkoleń.
W ostatnim czasie ukończył studia podyplomowe z BHP, kurs nauczania pierwszej pomocy i kurs pedagogiczny.

Świetny wykładowca, instruktor - nauczyciel. Dorobek szkoleniowy to ponnad 100 przeprowadzonych kursów pilarzy i obsługi pilarek, przy współpracy z różnymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce (m. in. OKZ Wieluń, "Alfa" Jędrzejów, ZDZ Katowice,  "Astra" Jaworze,  "BT" Bielsko,  "Sokrates" Bielsko,  "PROLOGOS" i inne), szkolenia dla pracowników leśnych, zakładów usług leśnych, straży pożarnych, energetyki, zakładów komunalnych, przedsiębiorstw wodociągowych, firm ogrodniczych i innych.

Partnerzy