Kurs Arborystyczny (prac wysokościowych na drzewach)

Kurs Arborystyczny (szkolenie arborystyczne) jest przeznaczone dla wszystkich, którzy zajmują się pielęgnacją zieleni miejskiej, cięciem drzew przydrożnych, wykonywaniem cięć w parkach i zadrzewieniach.

Polecany również pracownikom jednostek samorządowych i innych (np. spółdzielnie mieszkaniowe), które zlecają i kontrolują wykonywanie prac z zakresu pielęgnacji i konserwacji zieleni. Szkolenia arborystyczne są prowadzone przez znakomitych wykładowców i instruktorów Arborystyki, MTUiOD, specjalistów w dziedzinie pielęgnacji drzew.

W ramach szkolenia arborystycznego dostępne są trzy moduły:

 1. Pielęgnacja drzew z użyciem technik linowych - poziom A.
 2. Sekcyjna ścinka drzew, dla osób bardziej zaawansowanych - poziom B.
 3. Pielęgnacja i ścinka drzew z Mobilnego Podnośnika Koszowego (MPK)
  RAZEM 21 24 45
Lp. TEMATYKA w zarysie (poziom A) wykł. ćwicz. razem
1 Podstawy prawne ochrony zieleni 1 - 1
2 Zarys anatomii i fizjologii roślin drzewiastych 1 - 1
3 Podstawowe drzewa i krzewy w Polskich zadrzewieniach i ich rozpoznawanie 1 3 4
4 Zasady wykonywania cięć przyrodniczych drzew 2 1 3
5 Zasady wykonywania cieć technicznych drzew 2 2 4
6 Cięcia krzewów w zadrzewieniach miejskich 1 1 2
7 Metody, narzędzia i sprzęt pomocniczy w pielęgnacji drzew i krzewów 2 1 3
8 Najnowsze trendy w pielęgnacji drzew 1 - 1
9 Praca na wysokości – na drzewach, w świetle przepisów obowiązującego prawa 1 - 1
10 Zasady doboru sprzętu do pracy technikami linowymi na drzewach 2 3 5
11 Zasady asekuracji zbiorowej i indywidualnej 2 6 8
12 Techniki prac wysokościowych na drzewach. Techniki ratownicze 3 6 9
13 Pierwsza pomoc przedmedyczna 1 - 1
14 Podsumowanie, Egzamin 1 1 2

 

Warunkiem udziału w kursach arborystycznych jest ukończone 18 lat oraz oświadczenie uczestnika, o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia szkolenia na wysokości (wspinaczki drzewnej)

Ponadto kursant powienien mieć ze sobą na szkolenie:

 

POZIOM A:

 • wygodne buty, z cholewką powyżej kostki, najlepiej buty podejściowe górskie 3/4 z Vibramem
 • oddychające ubranie, najlepiej do wspinaczki drzewnej
 • rękawice ochronne, tzw. "wampirki" lub specjalistyczne do prac arborystycznych
 • okulary ochronne, spełniające normę EN-166
 • termos z herbatą i kurtkę ocieplaną lekką (puchówkę) - w edycji kursów jesienno-zimowych.

 

POZIOM B:

 • ukończony poziom A (zaświadczenie)
 • ukończony kurs pilarza-drwala (zaświadczenie)
 • własne Środki Ochrony Indywidulanej, sprzęt do pracy w systemie MRS i SRS:
  • Kask do prac na wysokości z ochroną oczu, twarzy i uszu,
  • Uprząż arborystyczną + lonże stalową kpl.,
  • Drzewołazy,
  • Linę o średnicy 10,5-13mm, długości minimalnej 45 metrów z zestawem asekuracyjnym do pracy techniką MRS i SRS (ochraniacz kambium, przyrząd asekuracyjno-zjazdowy),
  • Zestaw do montażu liny dostępowej - 2 kpl.
  • Piła ręczna, piła spalinowa/aku gałęziówka/pilarka spalinowa średniej mocy, sprzęt do opuszczania urobku: lina, stanowisko dolne z urządzeniem hamującym, stanowisko górne z blokiem.
  • Apteczka osobista mini

 

W ramach kursów arborystycznych zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • dojazd do powierzchni roboczej,
 • ubezpieczenie

Zapewniamy noclegi, z wyposażoną kuchnią. Dostępny catering.

! Możliwość przeprowadzenia szkoleń w każdym miejscu w Polsce !

Partnerzy