Kurs Arborystyczny (prac wysokościowych na drzewach)

Kursy arborystyczne są przeznaczone dla wszystkich, którzy zajmują się pielęgnacją zieleni miejskiej, cięciem drzew przydrożnych, wykonywaniem cięć w parkach i zadrzewieniach.

Polecany również pracownikom jednostek samorządowych i innych (np. spółdzielnie mieszkaniowe), które zlecają i kontrolują wykonywanie prac z zakresu pielęgnacji i konserwacji zieleni. Szkolenia arborystyczne są prowadzone przez znakomitych wykładowców i instruktorów Arborystyki, MTUiOD, specjalistów w dziedzinie pielęgnacji drzew.

 W ramach szkolenia arborystycznego dostępne są trzy gówne moduły:
1.    Pielęgnacja drzew z użyciem technik linowych - poziom A.
2.    Sekcyjna ścinka drzew, dla osób bardziej zaawansowanych - poziom B.
3.    Pielęgnacja i ścinka drzew z Mobilnego Podnośnika Koszowego (MPK)

Istnieje możliwość uzupełnienia wiedzy w zakresie wzmocnień mechanicznych drzew. Szkolenie jest adresowane dla zaawansowanych arborystów. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Trwa 2 dni. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o szkoleniu w zakresie wzmocnień mechanicznych drzew. Certyfikat jest ważny bezterminowo.

 Warunkiem udziału w kursach arborystycznych jest:
1.      ukończone 18 lat,
2.      oraz oświadczenie uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia szkolenia na wysokości (wspinaczki drzewnej),

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej jest robiony w pierwszym dniu szkolenia. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie i kontynuuje szkolenie spełniając wszystkie warunki.

Ponadto kursant powienien mieć ze sobą na szkolenie:

POZIOM A:
·      wygodne buty, z cholewką powyżej kostki, najlepiej buty podejściowe górskie 3/4 z Vibramem
·      oddychające ubranie, najlepiej do wspinaczki drzewnej
·      rękawice ochronne, tzw. "wampirki" lub specjalistyczne do prac arborystycznych
·      okulary ochronne, spełniające normę EN-166
·      termos z herbatą i kurtkę ocieplaną, lekką (puchówkę) - edycja kursów jesienno-zimowych.

 POZIOM B:
·      ukończony poziom A (zaświadczenie)
·      ukończony kurs pilarza-drwala (zaświadczenie)
·      własne Środki Ochrony Indywidualnej, sprzęt do pracy w systemie MRS (technika podwójnej)  i SRS (technika pojedynczej liny):
·      Kask do prac na wysokości z ochroną oczu, twarzy i uszu,
·      Uprząż arborystyczną + lonże stalową kpl.,
·      Drzewołazy,
·      Linę o średnicy 10,5 długości minimalnej 60 metrów z zestawem asekuracyjnym do pracy techniką SRS
·      Linę o średnicy 11-13 mmo długości minimalnej 45 m z zestawem asekuracyjno-roboczym do pracy technikaa MRS,
·      Zestaw do montażu liny dostępowej - 2 kpl.
·      Piła ręczna, piła spalinowa/aku gałęziówka/pilarka spalinowa średniej mocy, sprzęt do opuszczania urobku: lina zrzutowa, stanowisko dolne z urządzeniem hamującym, stanowisko górne z blokiem.
·      Apteczka osobista mini

 W ramach kursów arborystycznych zapewniamy:
·      poradnik TreeClimbera, Wydanie II, Jeffa Jepsona
·      skrypt ze ścinki sekcyjnej opracowany na potrzeby kursów
·      dojazd do powierzchni roboczej, w przypadku szkoleń u klientów
·      ubezpieczenie.

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnik szkolenia możliwe jest na terenie Schroniska KOSS w Górkach Wielkich przy ul. Stary Dwór 14. Więcej info na stronie internetowej:

http://kossakschronisko.pl/

Rezerwacji pobytu i rozliczenia za noclegi kursant dokonuje samodzielnie.

Szkolenia arborystyczne część praktyczna  Poziomu A i B realizowane są na terenie przyległego Parku Zabytkowego Fundacji im. Zofii Kossak. Więcej info na stronie:

http://zofiakossak.pl/

 ! Możliwość przeprowadzenia szkoleń w każdym miejscu w Polsce !

 

Poziom A – pielęgnacja drzew

LP TEMAT GODZINY
1. Podstawy prawne ochrony zieleni 1
2. Zarys anatomii i fizjologii roślin drzewiastych 1
3. Podstawowe drzewa i krzewy w Polskich zadrzewieniach i ich rozpoznawanie 4
4. Pielęgnacja zadrzewień parkowych, drzew pomnikowych, starodrzewii 3
5. Zasady wykonywania cieć przyrodniczych i technicznych drzew 4
6. Cięcia krzewów w zadrzewieniach miejskich 2
7. Metody, narzędzia i sprzęt pomocniczy w pielęgnacji drzew i krzewów 3
8. Najnowsze trendy w pielęgnacji drzew 1
9. Praca na wysokości – na drzewach, w świetle przepisów obowiązującego prawa 1
10. Zasady doboru sprzętu do pracy technikami linowymi na drzewach 5
11. Zasady asekuracji zbiorowej i indywidualnej 8
12. Techniki prac wysokościowych na drzewach. Techniki ratownicze 9
13. Pierwsza pomoc przedmedyczna 1
14. Podsumowanie, Egzamin 2
  RAZEM 45

 

Poziom B - Sekcyjna ścinka drzew

LP TEMAT GODZINY
1. Podstawy prawne bezpieczeństwa – normy i zasady 1
2. Podstawowe zasady zachowania się w nagłych wypadkach 1
3. Organizacja stanowiska pracy 1
4. Środki Ochrony Indywidualnej- dobór i inspekcja 2
5. Węzły - rodzaje i zastosowanie 2
6. Narzędzia i sprzęt pomocniczy podczas ścinki sekcyjnej 1
7. Metody bezpiecznej pracy – oględziny drzewa, ocena ryzyka 2
8. Techniki prac stacjonarnej i ruchomej liny (z ang. SRS i MRS) 4
9. Zasady bezpiecznego poruszania się po pniu w drzewołazach. Użycie lonży. Wejście, zejście i zjazd. 2
10. Zakładanie stanowiska do opuszczania sekcji. Opuszczenie sekcji za pomocą sprzętu do riggingu, speedline 2
11. Ścinka sekcyjna pnia. Techniki wykonywania rzazów i obalania sekcji. 6
12. Ratownictwo w koronie drzewa i na pniu 2
13. Podsumowanie, Egzamin 4
  RAZEM 30

Partnerzy