Obsługa pilarki, Obsługa wykaszarki, Pielęgnacja drzew

Terminy szkolenia każdorazowo do uzgodnienia indywidualnie.

Oferta skierowana jest do osób, które używają w pracy pilarek (tartaki, firmy budowlane, zakłady utrzymania zieleni, straż pożarna, energetyka i inne). Nie daje uprawnień do ścinki drzew stojących. Ramy tematyczne, a tym samym czasowe kursu mogą być modyfikowane (np. tylko pilarki lub wykaszarki, z pielęgnacją lub bez), w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów. Czas trwania szkolenia 2-4 dni, w zależności od zakresu tematycznego.

  Razem 15 15 30
Lp. Temat Wykł. Ćwicz. Razem
1 Budowa i charakterystyka pilarek, paliwa, oleje, smary 1 1 2
2 Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego 1 1 2
3 Wykaszarki –rodzaje, zastosowanie, technika pracy 2 4 6
4 Technika przerzynki kłód i dłużyc 1 2 3
5 Technika okrzesywania drzew ściętych 1 2 3
6 BHP na stanowisku operatora pilarki 5 - 5
7 Pielęgnacja drzew i krzewów. Regulacje prawne i sposoby wykonywania cięć 3 3 6
8 Dyskusja, Egzamin 1 2 3

W ramach Szkoleń zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • niezbędne środki ochrony osobistej (hełmy, spodnie i nogawki antyprzecięciowe),
  • pilarki, wykaszarki, sprzęt i narzędzia pomocnicze,
  • dojazd do powierzchni roboczej,
  • ubezpieczenie

Zapewniamy noclegi z wyposażoną kuchnią. Dostępny catering.

Możliwość przeprowadzenia szkoleń w każdym miejscu w Polsce !

Partnerzy