Paweł Kołata

Arborysta - praktyk i pasjonat pracy z drzewami.
Wychowanek szkoły PROLOGOS.
Instruktor ścinki drzew.

Partnerzy