Pilarz - Drwal

Najbliższy termin w zakładce "Terminy i cennik"                    

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w oparciu o wytyczne zawarte w Zarządzeniu Nr 41 Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 1998 r. oraz piśmie DGLP z dnia 25.06.2008r. Zajęcia teoretyczne w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Zajęcia praktyczne na powierzchni leśnej lokalnych Nadleśnictw, w naturalnych warunkach pracy pilarza. Ukończenie kursu i zaliczenie egzaminu końcowego jest potwierdzone zaświadczeniem zgodnym ze wzorem MEN i uprawnia do pracy w zawodzie Pilarz-drwal, operator pilarki w kraju i za granicą.
Na życzenie klienta wydajemy również zaświadczenie w języku angielskim i niemieckim. 
Oferta skierowana jest przede wszystkim do firm leśnych, ale również innych, gdzie prowadzona jest ścinka i wyrabianie drzew stojących pilarkami spalinowymi.
Czas trwania szkolenia 1 TYDZIEŃ w małych, 4-5 osobowych grupach.
Ramowy program kursu:

Lp.

Temat

wykł.

ćwicz.

razem

1

Budowa i charakterystyka pilarek, paliwa, oleje, smary

1

1

2

2

Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie jej właściwego stanu technicznego

1

5

6

3

Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna

1

1

2

4

Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych

2

12

14

5

Ścinka drzew trudnych oraz obalanie złomów
i wywrotów

4

10

14

6

Technika przerzynki kłód i dłużyc

1

2

3

7

Technika okrzesywania drzew ściętych

1

5

6

8

Wykorzystanie surowca drzewnego, podstawy manipulacji i sortymentacji

1

2

3

9

BHP na stanowisku drwala -operatora pilarki

3

-

3

10

Egzamin końcowy

1

2

3

 

RAZEM

16

40

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach kursu zapewniamy

  • materiały szkoleniowe,
  • niezbędne środki ochrony osobistej (hełmy, spodnie i nogawice antyprzecięciowe),
  • pilarki, wykaszarki, sprzęt i narzędzia pomocnicze,
  • ubezpieczenie

W przypadku osób przyjezdnych zapewniamy noclegi. 
Możliwość przeprowadzenia szkolenia w każdym miejscu w Polsce !
Możliwość zorganizowania kursów w większym rozmiarze godzinowym - wg oczekiwań klienta.

 

Partnerzy