Pilarz - Drwal

Najbliższy termin w zakładce "Terminy i cennik"                    

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w oparciu o wytyczne zawarte w Zarządzeniu Nr 41 Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 1998 r. oraz piśmie DGLP z dnia 25.06.2008r. Zajęcia teoretyczne w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Zajęcia praktyczne na powierzchni leśnej lokalnych Nadleśnictw, w naturalnych warunkach pracy pilarza. Ukończenie kursu i zaliczenie egzaminu końcowego jest potwierdzone zaświadczeniem zgodnym ze wzorem MEN i uprawnia do pracy w zawodzie Pilarz-drwal, operator pilarki w kraju i za granicą.
Na życzenie klienta wydajemy również zaświadczenie w języku angielskim i niemieckim bez dodatkowej opłaty. 
Oferta skierowana jest przede wszystkim do firm leśnych, ale również innych, gdzie prowadzona jest ścinka drzew stojących pilarkami spalinowymi. Szkolenie obejmuje również standardowo tematykę pracy wykaszarkami i wycinarkami. Czas trwania szkolenia do 2 tygodni.
Ramowy program kursu:

  Razem 32 94 126
Lp. Temat Wykł. Ćwicz. Razem
1 Otwarcie kursu, cele, zadania 1 - 1
2 Budowa i charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie, paliwa, oleje, smary 1 2 3
3 Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego 1 2 3
4 Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna 1 1 2
5 Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych 8 32 40
6 Ścinka drzew trudnych oraz obalanie złomów i wywrotów 5 16 21
7 Technika przerzynki kłód i dłużyc 1 6 7
8 Technika okrzesywania drzew ściętych 2 10 12
9 Wykorzystanie surowca drzewnego, manipulacja i sortymentacja 1 4 5
10 Pilarki na wysięgniku; rodzaje i zastosowanie w leśnictwie 2 10 12
11 BHP na stanowisku drwala -operatora pilarki 5 - 5
12 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 2 2 4
13 Inne zagadnienia do dyspozycji organizatora (filmy, prezentacje wiodących producentów pilarek, itp.) - 4 4
14 Egzamin końcowy 2 5 7

W ramach kursu zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • niezbędne środki ochrony osobistej (hełmy, spodnie i nogawice antyprzecięciowe),
  • pilarki, wykaszarki, sprzęt i narzędzia pomocnicze,
  • ubezpieczenie

W przypadku osób przyjednych zapewniamy noclegi. 

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w każdym miejscu w Polsce !

Partnerzy