Pilarz - Drwal

Najbliższy termin w zakładce "Terminy i cennik"                    

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w oparciu o wytyczne zawarte w Zarządzeniu Nr 41 Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 1998 r. oraz piśmie DGLP z dnia 25.06.2008r. Zajęcia teoretyczne w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Zajęcia praktyczne na powierzchni leśnej lokalnych Nadleśnictw, w naturalnych warunkach pracy pilarza. Ukończenie kursu i zaliczenie egzaminu końcowego jest potwierdzone zaświadczeniem zgodnym ze wzorem MEN i uprawnia do pracy w zawodzie Pilarz-drwal, operator pilarki w kraju i za granicą.
Na życzenie klienta wydajemy również zaświadczenie w języku angielskim i niemieckim. 
Oferta skierowana jest przede wszystkim do firm leśnych, ale również innych, gdzie prowadzona jest ścinka i wyrabianie drzew stojących pilarkami spalinowymi.
Czas trwania szkolenia do 2 tygodni.
Ramowy program kursu:

  Razem 21 89 110
Lp. Temat Wykł. Ćwicz. Razem
1 Otwarcie kursu, cele, zadania 1 - 1
2 Budowa i charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie, paliwa, oleje, smary 1 2 3
3 Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego 1 7 8
4 Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna 1 1 2
5 Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych 3 30 33
6 Ścinka drzew trudnych oraz obalanie złomów i wywrotów 2 15 17
7 Technika przerzynki kłód i dłużyc 1 7 8
8 Technika okrzesywania drzew ściętych 1 10 11
9 Wykorzystanie surowca drzewnego, manipulacja i sortymentacja 1 3 4
10 Pilarki na wysięgniku; rodzaje i zastosowanie w leśnictwie 1 9 10
11 BHP na stanowisku drwala -operatora pilarki 3 - 3
12 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 2 - 2
13 Pielęgnacja drzew i krzewów 2 2 4
14 Egzamin końcowy 1 3 4

W ramach kursu zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • niezbędne środki ochrony osobistej (hełmy, spodnie i nogawice antyprzecięciowe),
  • pilarki, wykaszarki, sprzęt i narzędzia pomocnicze,
  • ubezpieczenie

W przypadku osób przyjednych zapewniamy noclegi. 

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w każdym miejscu w Polsce !

Partnerzy